De Democraten moeten vechten met één hand op de rug.

Donald Trump ondermijnt de legitimiteit van verkiezingen, bestempelt zijn politieke tegenstanders als criminelen die opgesloten moeten worden, moedigt impliciet geweld van zijn supporters aan door bijvoorbeeld de Proud Boys op te roepen ‘to stand back and to stand by’, en hij dreigt onwelgevallige media monddood te maken door nieuwe smaadwetgeving in te voeren. Trump bevestigt en versterkt daarmee een trend die al langer in de Republikeinse partij gaande is. In de laatste decennia is de Republikeinse partij de meest illiberale partij van alle democratische landen geworden. De partij heeft in dit opzicht meer gemeen met autocratische partijen als de AKP in Turkije en Fidesz in Hongarije dan met de conservatieve centrumpartijen in West-Europa.

De strijd tussen Democraten en Republikeinen is a-symmetrisch. De Democraten zijn vrijwel onveranderd liberaal-democratisch gebleven en doen zeker niet onder voor de gemiddelde partij in West Europa als het gaat om respect voor democratische spelregels. Het is verleidelijk om de Democraten aan te moedigen hun tegenstander met gelijke munt te betalen door even vuil terug te vechten. ( Zie o.a. deze bijdragen in The Guardian en NRC )  Waarom zou je je aan de regels van het spel houden als je tegenstander dat niet doet? Daar zijn goede redenen voor, betogen de  Amerikaanse politicologen Levitsky en Ziblatt  in hun boek How Democracies Die.  Als de Democraten dezelfde  ‘verschroei de aarde’ technieken zouden gebruiken als de Republikeinen zou dat gematigde kiezers afschrikken. Denk aan de vrouwelijke kiezers in de suburbs die bij de presidentsverkiezingen van 2020 als een cruciale groep beschouwd werden. Het zou bovendien de Democratische partij intern verharden. Net zoals bij de Republikeinen zou de Democratische partij de rijen sluiten en interne dissidenten marginaliseren. De weg naar verbreding en diversiteit zou daarmee afgesloten worden. Tenslotte zou het opgeven van democratische normen de Republikeinse partij een excuus geven om de Democraten hard aan te pakken. Als alle partijen zich laten meesleuren in autoritaire richting zal dat de democratie onherroepelijk uithollen. Vasthouden aan democratische normen is niet een kwestie van ridderlijkheid of superioriteitsgevoelens.  Het is essentieel voor het behoud van een liberale democratie.