Categorie archief: Groen Links

Moet GroenLInks meeregeren?

Hoe waarschijnlijk is het dat meeregeren GroenLinks electorale schade zal berokkenen? In tegenstelling tot mijn collega Joost van Spanje die groen licht geeft (StukRoodVlees) denk ik dat het risico op electorale schade groot is. Recent  onderzoek (Little 2011)  naar het electorale lot van andere groene partijen in Europa na regeringsdeelname laat zien dat de resultaten overwegend negatief zijn. In 8 van de 12 gevallen verloren groene partijen en in 4 gevallen verdwenen ze zelfs helemaal uit het parlement. Er zijn een aantal factoren die daarbij een rol spelen. De kans op een negatieve uitslag is met name groot als een groene partij een grote winst bij de voorgaande verkiezing had. Het is dan ook voorspelbaar dat de grote winst van 10 zetels nu na regeringsdeelname van GroenLinks niet houdbaar zal blijken te zijn.  Een andere belangrijke risicofactor is dat partijen deelnemen als junior partner in een coalitie. (Hino 2004) Ook in dat opzicht is regeringsdeelname een electoraal risico voor GroenLinks, een relatief onervaren partij die te maken heeft met sterke en ervaren coalitiepartners als VVD, CDA en D66. Als GroenLinks de ambitie heeft om de grootste partij te worden op links en om een perspectief voor de lange termijn te bieden dan staat het licht op rood  voor regeringsdeelname.