Migratiebeleid buigt naar rechts

Het beeld dat van het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en CU uitgedragen wordt is te eenzijdig. Pundits en politici typeren het regeerakkoord vrijwel eensgezind als een evenwichtig geheel van compromissen. Het regeerakkoord is niet links, niet rechts, maar middendoor als je de krantenkoppen mag geloven. De ‘plannen zien er goed uit voor iedereen’ (NRC), het regeerakkoord ‘verenigt verschillende werelden’ (NRC), ‘voor elk wat wils kabinet’ ( Volkskrant), ‘gedegen en afgewogen akkoord voor de “gewone” Nederlander ‘ (Trouw) en zo kan ik nog wel even doorgaan.

leve452+962rageDat beeld klopt niet, want op een van de belangrijkste issues van deze tijd is van compromissen weinig te merken. De voorgestelde maatregelen ten aanzien van immigratie, integratie en veiligheid hebben zonder meer een rechtse signatuur. Dat is ook geen wonder na een campagne waarbij CDA en VVD op dit terrein met grof geschut poogden kiezers bij de PVV weg te lokken. D66 en ChristenUnie hebben daar in de onderhandelingen weinig tegenover kunnen of willen zetten. Beide partijen waren uitermate kritisch over de Turkije-deal maar accepteren dat die nu een blauwdruk wordt voor overeenkomsten met Afrikaanse landen. Beide partijen accepteren ook dat het VN Vluchtelingenverdrag mogelijk aangepast gaat worden. Al even opvallend is dat D66 en CU teruggekomen zijn van hun standpunt dat vluchtelingen gelijk behandeld dienen te worden als het gaat om sociale rechten als bijstand, huur en zorg. De ChristenUnie had weliswaar al in het verkiezingsprogramma die ommezwaai gemaakt naar sobere uitkeringen in natura voor vluchtelingen gedurende twee jaar, maar dat tekent alleen maar dat ook partijen die niet direct electoraal bedreigd worden door de PVV sinds de vluchtelingen crisis van 2015/2016 naar rechts opgeschoven zijn.

Het zijn geen kleine beleidswijzigingen die het komende kabinet met betrekking tot immigratie en integratie wil doorvoeren. Je kan deze fundamentele ondermijning van de rechten van vluchtelingen niet wegstrepen tegen bijvoorbeeld de verruiming van de dubbele nationaliteit. Het is zeker niet onbelangrijk dat de eerste generatie expats hun Nederlandse paspoort niet hoeven inleveren, maar dit is geen concessie aan D66 of CU. Het is een punt waar de VVD al jaren mee in de maag zit en dat met een Brexit aan urgentie gewonnen heeft. Dat het kinderpardon niet opgeheven wordt, zoals de VVD wilde, is al evenmin een compromis te noemen. D66 en CU stelden voorheen terecht dat handhaving van het kinderpardon zoals het nu is in de praktijk weinig verschilt van opheffing omdat het nauwelijks toegepast wordt. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de conservatieve voorstelling van nationale identiteit in het akkoord. Het voorstel van D66 om niet alleen het Wilhelmus op school te leren, maar ook aandacht te schenken aan het slavernijverleden is gesneuveld. Tenslotte zijn er de anti-terrorisme maatregelen zoals het langer kunnen vasthouden van jihadisten, mogelijke uitbreiding van artikel 2.2. van het Burgerlijk Wetboek om anti-democratische organisaties (zoals bijvoorbeeld salafistische organisaties) te kunnen verbieden. Daar staat een mogelijke aanpassing van de zogenaamde sleepwet tegenover, dankzij de vervroegde evaluatie die in het regeerakkoord wordt beloofd. Het aangekondigde referendum hierover, gesteund trouwens door de Jonge Democraten, heeft daarbij een handje geholpen. Jammer alleen dat privacy voorvechter D66 van dit drukmiddel in de toekomst geen gebruik meer van zal kunnen maken omdat de partij akkoord is gegaan met afschaffing van het raadgevend referendum.

Bij elkaar genomen kan je het voorgenomen beleid op dit terrein moeilijk een uitgebalanceerd geheel noemen. Op andere terreinen mag de oefening op de evenwichtsbalk misschien geslaagd zijn, maar voor immigratiebeleid pakt Rutte III geen medaille.